Wetgeving langdurig parkeren

Op een bepaald punt moet je langdurig parkeren met je bolide, ook al trek je voortdurend rond met je omgebouwde auto, camper, woonwagen of caravan. Mensen die niet permanent wonen in een camper stallen deze tijdens de winter in de eigen carport of op de oprit, of betalen voor een vaste staplaats bij een derde. Niet iedereen heeft het budget – of de zin –  voor camperstalling en verkiest daarom de camper voor de deur te parkeren. De wetgeving voor langdurig parkeren (verschillend van kamperen!) van een auto, camper of caravan/aanhangwagen op de openbare weg is verschillend in Nederland en België. Je bent best op de hoogte van het verkeersreglement. Ik wil om 4 uur ’s morgens geen zwaantje voor mijn camperdeur, die gebiedt dat ik met mijn inboedel en al de gemeente uit moet ;) .

wetgeving langdurig parkeren kamperen wonen in een camperFoto: fineartamerica

DISCLAIMER

disclaimer-beleid-aansprakelijkheid-wonenineencamper

Parkeren vs kamperen

Let op: het gaat in dit artikel om parkeren! Niet om kamperen. Hier geldt een heel andere wetgeving. Mag je dan permanent wonen in je camper? Daarover bestaat een apart permanent-wonen-artikel. De definities op een rij volgens de Belgische wetgeving;

 • Stilstaan: Een stilstaand voertuig is een voertuig dat niet langer dan nodig stilstaat voor: het laten in – en uitstappen van personen OF voor het laden en lossen van goederen.*
 • Parkeren: Een geparkeerd voertuig is een voertuig dat langer stilstaat dan nodig is voor het in – en uitstappen of voor het laden en lossen.*
 • Kamperen is een vorm van openluchtrecreatie waarbij men in een tent, caravan, camper, tenthuisje of ander relatief eenvoudige recreatiewoning op een buitenterrein verblijft. Dit is meestal één of meerdere nachten. * deze definitie is echter niet officieel. Er zijn speciaal daarvoor ingerichte locaties waar kamperen officieel toegestaan is: campings, dewelke wel officieel gedefinieerd zijn door de overheid,volgens het specifieke karakter. *, **, ***

Bij kamperen met de camper of caravan zet je vaak stoelen buiten, luifel open, barbecue, vuurtje stoken, lekker veel lawaai etc. dat het recreatieve karakter weerspiegelt van kamperen en waarvoor andere wetgeving geldt. Parkeer je echter je camper volgens onderstaande wetgeving EN hou je je gedeisd (geblindeerde ramen, geen geluid, geen opvallende kenmerken aan je camper, niemand weet of heeft door dat je erin woont, …), dan kan je met een beetje geluk voor lange tijd “parkeren” op de openbare weg zonder dat iemand je lastigvalt. Zo hebben verschillende mensen al kunnen verblijven in hartje Antwerpen of Amsterdam, zonder zich blauw te betalen aan campings. Zoek wel even gratis parking uit, wil je ;) .

Overzicht langdurig parkeren

Type voertuig Parkeren België Parkeren Nederland
(!)ALGEMEEN(!) Vrij kamperen is verschillend van langdurig parkeren. Toch even aanhalen voor de mensen die willen “(langdurig) parkeren”; vrij kamperen is toegestaan behoudens onderstaande regels EN indien geen specifiek(e) regels/verbod vermeld werd in een APV voor vrij kamperen EN/OF langdurig parkeren, dewelke verschilt van gemeente tot gemeente. Jammer genoeg gingen vele gemeenten over tot het verbod van vrijkamperen/”langdurig parkeren”. De plaatselijke APV dient altijd te worden gecontroleerd, daar er veel verschillen op zitten. Martin van Camperpunt publiceerde een mooie overzicht per gemeente
Camper, kampeerauto, woonmobiel, auto, bestelwagen e.d.
 • Buiten bebouwde kom: onbeperkt op toegestane plaatsen
 • Binnen bebouwde kom:*Altijd op toegestane plaatsen (borden E9a-h) & indien niet anders aangeduid door een onderbord of verordening van de gemeente *Gratis van 18-9u (weekdagen) & in weekends op toegestane plaatsen (zie boven)
Max 3 dagen na elkaar op dezelfde plaats, indien voertuig korter dan 6 m EN lager dan 2,4m. Geldt opnieuw na deelname aan het verkeer.
Aanhangwagens, caravans, keetwagen e.d. max 24u (openbare weg) Max 3 dagen na elkaar op dezelfde plaats, indien voertuig korter dan 6 m EN lager dan 2,4m. Geldt opnieuw na deelname aan het verkeer.
Max. toegelaten massa (MTM) > 7,5 ton max 8u (bebouwde kom) behalve bij bord E9a,c,d n.v.t
Voertuig lengte > 6m en/of hoogte > 2,4 m n.v.t Verboden indien hinderend karakter (zicht, buren, overlast, …)

Top

Wetgeving langdurig parkeren

België

Het verkeersreglement in België omtrent het langdurig parkeren van aanhangwagens, campers, auto’s en caravans stelt samengevat dat:

 • Aanhangwagens, caravans e.d. MAXIMAAL 24 uur mogen geparkeerd worden op de openbare weg. I.p. kan je na de verstreken tijd even rondrijden met je caravan en ze dan op een andere plaats terug parkeren voor 24 uur. Handig is anders :) Parkeer je caravan in een doodlopende straat, waar je geen parkeerplaatsen inneemt van de buren. Zolang niemand klaagt wordt het gedoogd. Mogelijks is je caravan is niet verzekerd indien deze langer dan 24 uur op dezelfde plaats staat op de openbare weg. Mensen klagen meestal omdat je broodnodige parkeerplaatsen inneemt of omdat je lelijke caravan of camper het zicht beneemt. Je krijgt normaliter altijd eerst een aanmaning om je caravan te verplaatsen.
 • Het goede nieuws: je kan onbeperkte tijd parkeren met je woonmobiel, camper of auto op toegestane plaatsen buiten de bebouwde kom
 • Binnen de bebouwde kom mag je parkeren van 18-9u op werkdagen en altijd in het weekend waar dit is aangeduid met de borden E9a, E9b, E9c, E9d E9e, E9f, E9g of E9h. Dit enkel indien geen maximale parkeertijd met een onderbord/parkeerschijf wordt aangeduid of een andere regelgeving vermeldt staat in een algemene verordening van de gemeente.
 • Als je gedomicilieerd bent in een gemeente kan je normaal gezien gratis 1 bewonerskaart voor je wagen aanvragen per domicilieadres. Ik heb echter geen idee of deze gebruikt kan worden voor een camper (ik vraag dit even na). Een omgebouwde Sprinter of Renault krijgt misschien wel een sticker als de wagen nog altijd ingeschreven staat voor personenvervoer (check je roze formulier).
 • Je beschikt over zo een Amerikaanse mega camper: binnen de bebouwde kom  (zie foto) mag je MAXIMAAL 8 uur parkeren op de openbare weg met auto’s, slepen en aanhangwagens met een maximale toegelaten massa van meer dan 7,5 ton, behalve waar het verkeersbord E9a, E9c of E9d is aangebracht.

langdurig-parkeren-camion-camperDeze camper krijg ik niet geparkeerd :)

langdurig-parkeren-op-de-baan-camper-caravan-wetgeving-wegcode-verkeersborden-e9h-toegelaten-e9g-e9f-e9e-e9a-e9b-e9c-e9d

Verkeersborden: wegcode.be

Betekenis van de verkeersborden. Een openbare parkeerplaats voor een camper wordt aangeduid met bord E9h. Voor caravans is er geen specifiek parkeerverkeersbord. Op de parking van tankstations vind je vaak lange (dubbele) parkeerplaatsen terug, speciaal voor de wagen en caravan.

Begin en einde van de bebouwde kom, zoals aangeduid in België.

Top

Wettekst België

Hieronder kan je een uittreksel van het verkeersreglement nalezen.

Artikel 27. Beperkte parkeertijd

27.1. ZONE MET BEPERKTE PARKEERTIJD (blauwe zone)

27.1.1. Elke bestuurder die, op een werkdag of op de dagen vermeld op de signalisatie, een auto parkeert in een zone met beperkte parkeertijd (bord hieronder), moet op de binnenkant van de voorruit of, als er geen voorruit is, op het voorste gedeelte van het voertuig een PARKEERSCHIJF aanbrengen, die overeenstemt met het model dat bepaald is door de Minister van Verkeerswezen. […] Behalve wanneer bijzondere voorwaarden zijn aangebracht op de signalisatie, is het gebruik van de schijf voorgeschreven van 9 u. tot 18 u. op de werkdagen en voor een maximumduur van twee uren. […]

27.1.4. Bovenvermelde bepalingen gelden niet op de plaatsen waar één van de verkeersborden E9a tot E9h is aangebracht, tenzij deze aangevuld zijn met een onderbord waarop een parkeerschijf is afgebeeld. […]

27.2. OPENBARE WEG MET BLAUWE ZONE REGLEMENTERING

Buiten een zone met beperkte parkeertijd, gelden bovenvermelde bepalingen ook op alle plaatsen voorzien van een verkeersbord E5, E7 of E9a tot E9g, dat is aangevuld met een onderbord waarop een parkeerschijf is afgebeeld.

27.3. BETALEND PARKEREN

 • 27.3.1. 1° Op plaatsen met parkeermeters of parkeerautomaten geschiedt het parkeren op de wijze en onder de voorwaarden die op deze toestellen zijn vermeld. […] 2° Is de parkeermeter of parkeerautomaat buiten gebruik, dan moet de parkeerschijf worden gebruikt volgens de nadere regels van 27.1. Het gebruik van de parkeerschijf is niet verplicht bij het parkeren op plaatsen met parkeermeters of parkeerautomaten, wanneer zij in een zone met beperkte parkeertijd liggen, behalve in het geval bedoeld in 27.3.1.2°.
 • 27.3.2. Op plaatsen gesignaleerd door de verkeersborden E5, E7 of E9a tot E9h, aangevuld met een onderbord met de vermelding “betalend”, moet een betaalparkeerkaart worden gebruikt op de wijze en onder de voorwaarden die op deze kaart zijn vermeld. Deze kaart moet op goed zichtbare wijze aangebracht worden. Op plaatsen met parkeermeters of parkeerautomaten mag het gebruik van de parkeermeter of de parkeerautomaat vervangen worden door het gebruik van een betaalparkeerkaart. De toegelaten parkeertijd mag echter de maximale toegelaten parkeertijd van de parkeermeter of parkeerautomaat niet overschrijden.
 • 27.3.3. Op plaatsen gesignaleerd door het verkeersbord E5, E7 of E9a tot E9h, aangevuld met een onderbord met de vermelding “betalend”, evenals op plaatsen met parkeermeters of parkeerautomaten, kan het parkeren eveneens geschieden op andere wijzen en onder andere voorwaarden die ter plaatse ter kennis van de betrokkenen worden gebracht. […]

27.5. BEPERKING VAN HET LANGDURIG PARKEREN

 • 27.5.1. Het is verboden op de openbare weg motorvoertuigen die niet meer kunnen rijden en aanhangwagens langer dan vierentwintig uur na elkaar te laten parkeren.
 • 27.5.2. Binnen de bebouwde kommen is het verboden op de openbare weg auto’s, slepen en aanhangwagens met een maximale toegelaten massa van meer dan 7,5 ton langer dan acht uur na elkaar te laten parkeren, behalve op de plaatsen waar het verkeersbord E9a, E9c of E9d is aangebracht. […]
 • 27.6. De beperkte parkeertijd, bedoeld in 27.1. en 27.2. is niet van toepassing op de voertuigen die geparkeerd staan voor de inrij van eigendommen en waarvan het inschrijvingsteken van dit voertuig leesbaar op die inrij is aangebracht.

Wegcode.be (laatst bekeken dec. 2013)

Top

Nederland

Jammergenoeg is de regelgeving in Nederland veel strenger dan in België en mag de camper maar kortstondig op de openbare weg staan. Kom dus gezellig bij ons ;) Hier speelt de grootte van je voertuig mee en/of de tijd dat het op dezelfde plaats geparkeerd staat.  Vrij kamperen is verschillend van langdurig parkeren. Toch even aanhalen voor de mensen die willen “(langdurig) parkeren”; vrij kamperen is toegestaan behoudens onderstaande regels EN indien geen specifiek(e) regels/verbod vermeld werd in een APV voor vrij kamperen EN/OF langdurig parkeren, dewelke verschilt van gemeente tot gemeente. Jammer genoeg gingen vele gemeenten over tot het verbod van vrijkamperen/”langdurig parkeren”. De plaatselijke APV dient altijd te worden gecontroleerd, daar er veel verschillen op zitten. Martin van Camperpunt publiceerde een mooie overzicht per gemeente. Als je je gedeisd houdt en je camper lijkt op een gewone werkcamionette, lukt het misschien nog om onder de radar te blijven en als geparkeerd voertuig door te gaan voor een nachtje of twee. Voor Nederland heb ik hier echter geen ervaring mee. Het verkeersreglement in Nederland omtrent het langdurig parkeren van aanhangwagens, campers, auto’s en caravans stelt samengevat dat:

 •  Een kampeerauto, camper of mobilhome een kampeerauto is als dit vermeldt staat op het kentekenbewijs. Dezelfde regels gelden voor een woonwagen, caravan, camper, magazijnwagen, aanhangwagen, keetwagen of ander dergelijk voertuig. Indien je deze voor het gewone woon en werkverkeer gebruikt, valt hij nog altijd onder de genoemde wetgeving. Je omgebouwd Sprinter die na je road trip weer wordt gebruikt als bestelwagen dus ook!
 • De kampeerauto of dergelijke (alle wagens vermeldt in het eerste puntje) mogen MAXIMAAL 3 opeenvolgende dagen op de openbare weg staan .
 • Indien je voertuig langer is dan 6m en/of hoger dan 2,4m gelden nog extra bepalingen: deze mag NOOIT het zicht belemmeren van gebouwen of hinder en overlast veroorzaken aan derden (spijtig genoeg valt hieronder ook je geïrriteerde buur die jouw lelijke camper van zijn stoep wilt). In Nederland zijn ze precies snel op de tenen getrapt? :)
 • Als je parkeert op een plaats waar mensen er geen hinder van ondervinden (voldoende parkeerruimte, je blokkeert geen zicht, geen mens in de buurt te irriteren …) kan je in principe blijven staan (artikels 5.1.8 geldt niet meer) of je verplaatst je kampeerwagen iedere 3 dagen (“deelnemen aan het verkeer”) EN hij is kleiner dan lengte 6m x hoogte 2,4m, heb je ook geen last van artikel 5.1.6

Wettekst Nederland

Een voorbeeld van een Algemene plaatselijke verordening (APV) van de gemeente Rotterdam, waaraan iedere bezoeker moet voldoen, stelt dat:

Artikel 5.1.6 Caravans, aanhangwagens e.d.
1. Het is verboden een woonwagen, kampeerwagen, caravan, camper, magazijnwagen, aanhangwagen, keetwagen of ander dergelijk voertuig dat voor de recreatie dan wel anderszins uitsluitend of mede voor andere dan verkeersdoeleinden wordt gebezigd:
a. langer dan op drie achtereenvolgende dagen te plaatsen of te hebben op een door het college aangewezen weg, waar dit naar zijn oordeel buitensporig is met het oog op de verdeling van beschikbare parkeerruimte of schadelijk is voor het uiterlijk aanzien van de gemeente

Artikel 5.1.8 Parkeren van grote voertuigen
1. Het is verboden een voertuig dat, met inbegrip van de lading, een lengte heeft van meer dan 6 meter of een hoogte van meer dan 2,4 meter te parkeren op een door het college aangewezen plaats, waar dit naar zijn oordeel schadelijk is voor het uiterlijk aanzien van de gemeente.
2. Het is verboden een voertuig dat, met inbegrip van de lading, een lengte heeft van meer dan 6 meter te parkeren op een door het college aangewezen weg, waar dit parkeren naar zijn oordeel buitensporig is met het oog op de verdeling van beschikbare parkeerruimte.http://wonenineencamper.com/wp-admin/post.php?post=181&action=edit&message=1
3 Het in het tweede lid gestelde verbod geldt niet op werkdagen van maandag tot en met vrijdag, dagelijks van 08.00 tot 18.00 uur.
4. Het college kan van de in het eerste en tweede lid gestelde verboden ontheffing verlenen.

Artikel 5.1.9 Parkeren van uitzicht belemmerende voertuigen
1. Het is verboden een voertuig dat, met inbegrip van lading, een lengte heeft van meer dan 6 meter of een hoogte van meer dan 2,4 meter, op de weg te parkeren bij een voor bewoning of ander dagelijks gebruik bestemd gebouw op zodanige wijze dat daardoor het uitzicht van bewoners of gebruikers vanuit dat gebouw op hinderlijke wijze wordt belemmerd of hun anderszins hinder of overlast wordt aangedaan.
2. Dit verbod geldt niet gedurende de tijd die nodig is voor en gebruikt wordt voor het uitvoeren van werkzaamheden waarvoor de aanwezigheid van het voertuig ter plaatse noodzakelijk is

Voorbeeld APV van de stad Rotterdam (laatst bekeken dec. 2013)

Top

Caravan renoveren pimpen verven schilderen 1964 Li’l Beaver ombouwen (11)Post: Funky vintage caravan renovatie (foto: lilbeaveradventures)

Andere interessante pagina’s voor een toekomstig camperavontuur

 

Bewaren

Bewaren

Bewaren