Wegenbelasting of motorrijtuigenbelasting camper in Nederland en België voor 2014

Je kan er niet onderuit; vadertje staat wil ook zijn geld van de mensen die stressloos rondtoeren in hun camper. Gelukkig vallen de belastingtarieven veel lager uit dan deze van gewone wagens, wat ons permanente dwellers goed uitkomt! Deze pagina overloopt alle kosten van de motorrijtuigenbelasting of wegenbelasting voor respectievelijk Nederland en België (Brussel, Vlaanderen & Wallonië) voor het jaar 2014. Al andere kosten gerelateerd aan wonen in een camper vind je op de camperkosten pagina.

verkeersbelastingen camper. belgie en nederland

Overzicht

 •  België:
 • Nederland: de motorrijtuigenbelasting bereken je best via de calculator van de belastingdienst, aangezien vele factoren meespelen in de berekening, waaronder je provincie en of je mobilhome voldoet aan de specifieke camper inrichtingseisen en zijn leeftijd. Voor een camper zijn er drie mogelijkheden (tarieven) voor de wegenbelasting.
  • Geen wegenbelasting (campers van 40 jaar en ouder). (!) Opgelet (!) De leeftijd werd per 1 januari 2014 opgetrokken van 25 jaar naar 40 jaar!
  • Het kwarttarief (campers tot 40 jaar oud)
  • Het halftarief (campers die bedrijfsmatig worden verhuurd)
 • Voor LPG campers gelden er extra taksen in België en Nederland, maar ook kortingen op de bestaande verkeersbelastingen.

wegentaks motorrijtuigentaks belastingsdienst nederland

Nederland

Vanaf het ogenblik dat je het kentekenbewijs van een camper op jouw naam zet, moet je motorrijtuigenbelasting betalen. Het maakt daarbij niet uit of je met je kampeerauto gebruikmaakt van de openbare weg of alleen van privéterrein. Je berekent de camper motorrijtuigenbelasting van de Dienst Wegverkeer (RDW) in Nederland best via een handige calculator van de belastingdienst, daar er vele factoren meespelen waaronder je provincie. De motorrijtuigenbelasting wordt betaald aan de RDW en is veel lager dan die van personenwagens. Perfect voor de mensen die permanent in een camper willen wonen. Een samenvatting van de verschillende regels;

 • Een kampeerauto is een personenauto indien deze aan volgende voorwaarden voldoet;
  • binnenruimte is ingericht voor het vervoer en verblijf van personen
  • camper is voorzien van een vaste kook- en slaapgelegenheid
  • camper voldoet aan nader omschreven inrichtingseisen
 • De aantekening ‘kampeerauto’ op je kentekenbewijs deel I (of deel IA) is niet voldoende om in aanmerking te komen voor het kampeerautotarief. Je motorhome moet voldoen aan een aantal eisen aan ombouw en inrichting. Zo ook om in aanmerking te komen voor het kwarttarief of halftarief.
 • Voor een camper zijn er drie mogelijkheden (tarieven) voor de wegenbelasting.
  • Geen wegenbelasting (campers van 40 jaar en ouder). Per 1 januari 2014 is de vrijstelling voor wegenbelasting gewijzigd van 25 naar 40 jaar! Een motorrijtuigenbelasting vrijstelling voor campers is van toepassing indien deze ten minste 40 jaar geleden voor het eerst in gebruik werd genomen (datum 1e toelating).
  • Het kwarttarief (campers tot 40 jaar oud). Over een periode van 4 aaneensluitende tijdvakken (1 jaar) moet je maar één tijdvak motorrijtuigenbelasting betalen. Je betaalt met het kwarttarief dus 75% minder motorrijtuigenbelasting.
  • Het halftarief (campers die bedrijfsmatig worden verhuurd). Over een periode van 4 aaneensluitende tijdvakken (1 jaar) betaal je maar twee tijdvakken. Je betaalt door het halftarief dus 50% minder motorrijtuigenbelasting!
 • Verwijdering of toevoeging van een LPG installatie leidt tot een verandering van de motorrijtuigenbelasting. Opgelet het kentekenbewijs dient te worden aangepast en de LPG installatie moet worden goedgekeurd!
 • Bij lange buitengebruikstelling van je camper, kan je een schorsing van de geldigheid van het kentekenbewijs aanvragen (geldig voor 12 maanden en hiervoor dient te worden betaald). Je mag hierna niet meer op de openbare weg komen waaronder paden, bermen, zijkanten van wegen en openbaar toegankelijke parkeerterreinen en parkeergarages.
 • Voor sloop of demontage van je camper door jezelf, dien je schriftelijk verzoek in te dienen bij de RDW. In je aanvraag geef je aan waarom je kampeerauto uit de kentekenregistratie gehaald moet worden.
 • Indien je een camper importeert, moet je de aangifte en betaling van belasting van personenauto’s en motorrijwielen (bpm) regelen bij een bpm-aangiftepunt. Vervolgens kan je de motor registreren bij RDW en wordt je motorrijtuigenbelasting automatisch opgestuurd.
 • Bij export van je camper moet je het kenteken aanmelden voor export bij de RDW en gelden er nog een hele resem andere regels alvorens je mag exporteren.
Bronnen

België

Vlaanderen

Als Belgische burger moet je jaarlijks verkeersbelasting of wegentaks betalen aan de overheid, indien je ingeschreven bent met een motorhome in de gegevensbank van de Dienst Inschrijvingen Voertuigen (DIV), hoe vaak of hoe weinig je er ook mee rondrijdt. Net zoals in Nederland valt deze belasting echter véél lager uit, dan die van personenwagens. Perfect voor de mensen die permanent in een camper willen wonen. Je moet ook geen belasting op inverkeerstelling (BIV) betalen voor een camper, als de lengte van de laadruimte minstens de helft van de lengte van de wielbasis bedraagt. Als je een natuurlijke persoon bent (geen bedrijf) is de verkeersbelasting in België afhankelijk van de maximaal toegelaten massa (MTM) van je mobilhome. Wegenbelasting voor zware campers zijn dus wat duurder. Bereken je tarief met onderstaande tabel.

MTM (kg)  Wegenbelasting tarieven in EUR voor 2014 & NATUURLIJKE PERSONEN (geen bedrijven)
0-1500 92,40
3501-3500 132
3501-7999 145,20
8000-10 999 184,8
11 000 – 11 000 290,4
 > 12 ton eurovignet nodig! Duitsland = rekeningrijden (bron)

Je dient de belasting te betalen uiterlijk twee maanden vanaf de datum van verzending van het aanslagbiljet, op het rekeningnummer van de Vlaamse Belastingdienst (voor Brussel via FOD Financiën). Het aanslagbiljet wordt verzonden na weet van effectief gebruik van het voertuig (klinkt nogal dubbelzinnig, zie quote hieronder. Ik ga dit navragen). Wordt je mobilhome geschrapt na teruggave van je nummerplaat of inschrijvingsbewijs, dan krijg je het teveel betaalde bedrag van de niet-verstreken maanden teruggestort.

De belastingschuld ontstaat hier niet automatisch nà de inschrijving, maar pas vanaf de aangifte van het effectief gebruik van het voertuig op de openbare weg. Met andere woorden, een voertuig dat bestendig in een bergplaats blijft omdat het te koop wordt gesteld, of dat alleen op de private wegen rijdt binnen de omheining van een bouw- of werkplaats, is niet belastbaar.

Voor campers ouder dan 25 jaar bestaat er geen forfaitaire oldtimer wegenbelasting. Dit bestaat wel voor minibussen en auto’s voor dubbel gebruik en wordt automatisch toegekend. De datum van eerste inschrijving is bepalend en niet het bouwjaar van het voertuig.

(!) Opgelet (!)

Het rittenblad voor campers op naam van een privé-persoon is afgeschaft vanaf aanslagjaar 2011. Je kan dus geen vrijstelling meer aanvragen voor de wegenbelasting. Je wordt belast volgens de maximaal toegestane massa van je camper, zoals hierboven vermeldt. Rechtspersonen (bedrijven) kunnen wel nog een rittenblad aanvragen.

Definities
 • De belasting op inverkeerstelling (BIV) is verschuldigd bij elke inverkeerstelling van personenwagens, lucht- of vaartuigen. Ze geldt ook voor de tweedehandsvoertuigen die door de nieuwe eigenaar voor de eerste maal worden ingeschreven.
 • De jaarlijkse verkeersbelasting is verschuldigd voor voertuigen die bestemd zijn voor het vervoer van personen of goederen op de openbare weg: personenwagens, vrachtwagens, autobussen, … Voor personenwagens en aanverwante geldt de inschrijving van het voertuig als onweerlegbaar vermoeden van gebruik op de openbare weg. Voor vrachtwagens en aanverwante moet er een aangifte van het gebruik gebeuren.
 • Het eurovignet is een recht voor het gebruik van het wegennet door vrachtwagens van minimum 12 ton.
 • Een rechtspersoon kan alleen via een vertegenwoordiger rechtshandelingen verrichten, terwijl een natuurlijk persoon zelfstandig (dus zonder tussenkomst van een derde) rechtshandelingen kan verrichten. Daarnaast bent u als natuurlijk persoon (bijvoorbeeld met een eenmanszaak) met uw privévermogen aansprakelijk voor eventuele schulden van het bedrijf. Bij een rechtspersoon (bijvoorbeeld een bv of nv) bent u alleen in uitzonderlijke gevallen privé aansprakelijk voor de schulden van uw bedrijf.
 • MTM staat voor maximaal toegelaten massa, bepaald volgens de weerstand van de onderdelen van het chassis overeenkomstig de voorschriften van het technisch reglement van de auto’s.   Het betreft het maximale gewicht van het voertuig in beladen toestand.
 • Het tarra is het rijklaar voertuig met carrosserie, uitrusting en toebehoren inclusief brandstof, water en smeerolie, echter zonder inbegrip van de vervoerde personen of goederen.
 • Alle parameters van uw voertuig (euronorm, fiscale PK, kW, CO2-uitstoot,…) kan u terugvinden op uw inschrijvingsbewijs of het gelijkvormigheidsattest van uw voertuig.
Bronnen
 • Uitleg verschillende soorten belastingen en tarieven: belastingen.vlaanderen.be
 • Tarief 2016 voor natuurlijke en/of rechtspersonen: http://www.vlaanderen.be/nl/mobiliteit-en-openbare-werken/voertuigen/belasting-op-inverkeerstelling-en-verkeersbelasting-gewijzigd

Wallonië

Voor Wallonië zijn de camper verkeersbelastingen ietsje anders. Voor voertuigen onder de term “véhicules automatisés” (hier vallen caravans en campers onder) dienen onderstaande wegenbelastingen te worden betaald vanaf inschrijving in de gegevensbank van het DIV (Direction de l’Immatriculation des Véhicules) aan “La Direction Générale Opérationnelle de la Fiscalité”. Na inschrijving ontvang je automatisch je aanslagbiljet en uitnodiging tot betaling.

 • Taxe de mise en circulation (TMC): eenmalig te betalen voor iedere voertuig bij inschrijving en is niet terugvorderbaar. Het bevat een éco-malus supplement indien het voertuig meer dan 146 gram CO2 per kilometer uitstoot. Wegenbelasting TMC TARIEF 2014
 • Taxe de circulation (TC): jaarlijks te betalen en gebaseerd op de cilinderinhoud van je voertuig. Wordt geïndexeerd iedere 1e juli van het jaar. Wegenbelasting TC TARIEF 2014
 • Taxe de circulation complémentaire (TCC): dient jaarlijks te worden betaald voor voertuigen met een LPG motor installatie en wordt niet geïndexeerd. Deze voertuigen genieten van een éco-malus korting. Wegenbelasting TCC  TARIEF 2014
Bronnen
 • Voor meer informatie en je dichtstbijzijnde DIV kantoor: www.wallonie.be/fr/dossier/faq-taxes-de-circulation-de-mise-en-circulation-et-redevance-kilometrique

Top

vintage cupcake trailer retro Coral 1975 Shasta caravan renovatie herstellen mobiele bar huren verbouwen (4)

Photocredit: enjoycupcakes

Andere interessante pagina’s voor een toekomstig camperavontuur

Bewaren

Bewaren